A Replica Of Dharara Build In Between Sundhara And Shahid Gate

पाँच लाख खर्च गरेर बन्यो १२ फिटको धरहरा। क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्सले लगानी गरेको यो धरहरा बनाउन मेलम्ची घर भएका राजकुमार तामाङलाई १४ दिन लाग्यो। तामाङ यसलाई विश्वासको धरहरा भन्न रुचाउँछन्।

A replica of Dharara build in between Sundhara and Shahid Gate in remembrance of the Dharara Tower, built in 1832 and completely damaged by an earthquake. Photo: Kumar Shrestha, RSS
A replica of Dharara build in between Sundhara and Shahid Gate in remembrance of the Dharara Tower, built in 1832 and completely damaged by an earthquake. Photo: Kumar Shrestha, RSS
A replica of Dharara build in between Sundhara and Shahid Gate in remembrance of the Dharara Tower, built in 1832 and completely damaged by an earthquake. Photo: Kumar Shrestha, RSS
A replica of Dharara build in between Sundhara and Shahid Gate in remembrance of the Dharara Tower, built in 1832 and completely damaged by an earthquake. Photo: Kumar Shrestha, RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *