Cream of Rhythm – Nepali Version

अरुले नसकेको तिमी गरि देखाऊ; जति लडे पनि फेरी उठी देखाऊ !
लक्ष्यमा पुग्नु छ अगि बडी देखाऊ; जिती देखाउनु छ जितेरै देखाऊ !

CREAM OF RHYTHM (NEPALI VERSION) – By Deepak Bajhracharya. A presentation of Ethnic Nepal

CREAM OF RHYTHM (NEPALI VERSION)
Singer: Deepak Bajracharya
Music: Deepak Bajracharya/ Rhythm Band
Edit: Ujwal Dhakal
Directed By: Bhusan Dahal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *