Sajha Sawal Episode 350: Disaster Risk Reduction

प्रकोप प्रभावित पूर्वी नेपाल र सुदुरपश्चिमका बासिन्दा सरकारबाट के चाहन्छन् त? प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी कञ्चनपुर र इलामका सहभागीसँग गरिएको साझा सवाल को बहस ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *