धमलाको हमलामा तेरिया मगर

झलक दिलखा जाको उपाधि जितेपश्चात तेरिया मगर धमलाको हमलामा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *