Sajha Sawal 480 मनकारी म्याग्देली

विदेशमा रगत-पसिना बगाएर कमाएको पैसा आफ्नै गाउँठाउँको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ‌लगाउने प्रवासी म्याग्देलीहरुको कथा यो साता साझा सवालमा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *