Sajha Sawal Episode-466 Development of Bajura

बाजुरामा विकासका कुरा :
मानव विकास सुचकांकमा देशका पचहत्तर जिल्लामध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको बाजुरामा रेकर्ड गरिएको साझा सवालको बहस ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *