Sajha Sawal Episode 457 LGBTI

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू सङ्ग गरिएको बहस यो साताको साझा सवालमा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *