Sajha Sawal-454 विदेशबाट फर्किएर नेपालमा पौरख गरिरहेकाहरुको कथा

बिदेशबाट फर्किएर आउँदा ल्याएको सीप, जाँगर र पूँजीबाट नेपालमै व्यवसाय गरिरहेको पौरखी नेपदलीहरुको कथा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *