Sajha Sawal Episode – 453 Education Minister Visiting Government Schools of Kathmandu

कसरी सरकारी/सामुदायिक स्कूल राम्रा बन्न सक्छन्? किन कुनै सरकारी विद्यालयलाई विद्यार्थी पाउन हम्मे छ र कुनैमा आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना दिलाउन मन्त्रीको ‘सोर्स’ खोज्दै अभिभावक मन्त्रालय धाउँछन्? शिक्षा मन्त्रीलाई लिएर राजधानीका चार सरकारी स्कूल पुगी तयार पारिएको एक फरक साझा सवाल।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *