एउटै पसलमा के.पि ओलि,बाबुराम्,दारी बुडा धुर्मुश र सुन्तली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *