Sajha Sawal Episode 386: Budget Expenditure and Development

पैसा भएर पनि बेलामा विकासका लागि किन खर्च भइरहेको छैन भन्ने बारे अर्थ मन्त्री राम शरण महतसँग गरिएको बहस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *