Swami Prachandam Bairagyam – Comedy by Manoj Gajurel

स्वामी प्रचणडम बैराग्यम – मनेाज गजुरेल – प्रचन्डले लिए भूमिगत शैलिमा सन्यास, बने स्वामी प्रचन्डम् बैराग्यम्, माला दिक्षा दिए स्वामी आनन्द अरुणले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *