Purbaima Gako by Ram Babu Yonjan

पूर्वैमा गाको नौलो माया भेट भाको, पश्चीमै गाको नौलो माया भेट भाको – कुन सित लाऊ म पिरती…

Purbaima gaako…
Singer: Ram Babu Yonjan
Lyrics/Music: Chandra Kumar Dong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *