Sajha Sawal Episode 358: Local Development

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुको सट्टा सभासदहरुलाई स्थानीय निकाय सञ्चालनको जिम्मा दिदाँ काम होला?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *