Jawanima Lali Chadhyo by Sonika Lama

जवानीमा लाली चढ्यो, पिरतीको खेल गड्यो काउकुती लाग्न थाल्यो मलाई…

Singer : Sonika Lama
Music : Kedar Nepali
Lyrics : Bikash Bikky Rana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *