दशै आउन लाग्यो, एउटा गीत रेकर्ड गर्नु पर्यो!

Funny photo – Nepali Joke!

dashain-aayo-geet-record-garnu-paryo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *