त्यो माइती घरको यादले सतायो – नयाँ नेपाली तीजको गीत

New Nepali Teej Song Tyo Maitighar ko Yaadle Sataayo by Ganga Gharti Magar – त्यो माइती घरको यादले सतायो – नयाँ नेपाली तीजको गीत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *