कन्जुस बैंक

हामी भने बैंकलाइ विश्वास गरेर लाखौ रुपैया राख्न दिन्छौ, उनीहरु भने एउटा डटपेन पनि धागोले बाधेर दिन्छन, कन्जुसहरु!

greedy-banks-funny-photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *