४- ५ दिन भाकोथ्यो खाना नरुचेको…

४- ५ दिन भाकोथ्यो खाना नरुचेको, लभ पर्यो होला भन्ठानेको… ग्यास्ट्रिक पो रैछ!!

khana-narucheko-gyastric

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *