Tag Archives: Nepal Government

Similarities in Nepal Government Policies since 1991

विभिन्न सरकारहरुले बर्सेनी ल्याउने गरेका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा २३ वर्षसम्म एउटै कार्यक्रम कसरी दुरुस्तै राखिएको छ त? -Sajha Sawal