Tag Archives: Myanglung

Sajha Sawal Episode 351: Challenges of Eastern Hills

आफ्ना सभासद्लाई के सोध्न चाहन्छन् पूर्वी पहाडका मतदाताहरु? आफ्ना समस्या र सवालबारे तेह्रथुमलगायत पूर्वी पहाडका सहभागीहरुसँग म्याङलुङमा रेकर्ड गरिएको साझा सवाल ।